Mis blogs

Mis blogs son Altamira (Historia del Arte, Cine, Cómic, Fotografía, Moda), Heródoto (Actualidad, Ciencias Sociales y Pensamiento) y Mirador (Joan Miró, Arte y Cultura Contemporáneos).y Pensamiento, Religión y Teo

viernes, 28 de agosto de 2015

HA 4 UD 19. Arquitectura gòtica en l'art català.

HA 4 UD 19. ARQUITECTURA GÒTIC EN L'ART CATALÀ.
*Es un apéndice en catalán de HA 4 UD 19. LA ARQUITECTURA GÓTICA EN LOS REINOS HISPÁNICOS.

EL GÒTIC I EL SEGLE XIII.
El segle XIII és una època de transició, un segle complicat en l'històric i l'artìstic. Ja s'ha fet l'expansió de Catalunya cap el Sud i l'Oest: Tarragona i Lleida en el segle XII, amb una forta repoblació que emprava els recursos a llarg terme. Les catedrals i les fundacions del Cister són de la segona meitat del segle XII encara que s'acaban en el gòtic. Es l'època de l'expansió colonial en la Mediterrània, des de Balears, València i Sicília fins Atenes, en 1250-1350.
Si el del Romànic és un món rural, amb voluntat de assimilació de l'interior i no d'expansió, això canviarà ara, quan la desfeta de Muret (1214) tanca el camí català d’expansió pel Languedoc. La burgesia i l'artesanat es tiren llavors vers el comerç i el mar, desenvolupant les ciutats: Barcelona, València i Palma. Llavonces Barcelona ja no podrá ser mai similar a les grans ciutats-estat italianes, doncs té un país interior, amb greus tensions ciutat-camp. La prosperitat, però, acabarà amb la Pesta, la fam i els terratremols vers 1350 i després, fins que el cicle negatiu s’acabi vers 1460.

L’ARQUITECTURA DEL SEGLE XIII.
No hi ha una ruptura brusca de l'arquitectura del segle XII i de la primera meitat del segle XIII, convivint 3 propostes diverses:
1) Les grans catedrals romàniques. Ara s'acaban amb voltes de creueria gòtica, però mantenint les plantes romàniques.
2) La pervivència de la tradició romànica catalana  de les esglésies petites i modestes.
3) La proposta aliena del Cister.
Al tipus tradicional, el segon, pertanyen esglésies com Sant Joan el Vell de Perpinyà, la primera, Sant Martí de Lleida, el primer terç del segle XIII, Sant Pere de Cubells, Santa Maria d'Agramunt a Lleida.
Els trets comuns són la planta basilical, d'una o de tres naus, sense creuer, amb absis semicirculars que es manifesten cap al exterior, amb volta de canó apuntada i arcs torals apuntats que arranquen de permòdols o podis.
No és una novetat l'arc apuntat ni la coberta de volta apuntada. Ja hi eran al segle XII (Sta. Mª de Lladó), doncs són esglésies inserides en la tradició de aquest segle. Puig i Cadafalch dirà que les midges columnes adossades són un tret de l'arquitectura catalana. Pitarch dirà que només és una versió del pilar esglaonat d'origen llombard. Per tant aquets elements no significan haver-hi gòtic o progòtic. En Sant Pere de Cubells hi ha certa influència exterior (arcs motllurats que no descarreguen en pilars a terra sinò en permòdols o mensules, una tècnica propia del Cister). Sí és una innovació gòtica la volta de creueria, que vé de la volta d'aresta, posant-li nirviacions. La plementeria feia de suport al romànic i ara només omplirà els buits entre els nervis de la boveda.

ARQUITECTURA DEL CISTER
L’arquitectura del Císter és rural, i tendrà una influència indirecta sobre les ciutats doncs aporta elements a les altres ordes, dels dominics i franciscans. Entra a la segona meitat del segle XII, en l'ambit de la Catalunya Nova, amb la repoblació en la que intervenen força.
La seva época de desenvolupament és el segle XIII, amb origen en l'abadia de França, a Citeux, a finals del segle XI, una escisió de l'orde de Sant Benet, com reacció contra el luxe i el poder, cercant austeritat, pobresa, una renovació de l'esperit. Entre 1140-1150 l'abat Sant Bernat de Claravall espandeix l'Orde, en Ramon Berenguer IV els protegeix a Catalunya i en Alfons VII a Castella. Els tres primers, bén conservats i els més importants són: Poblet, Santes Creus i Vallbona de les Monges, amb Benifassà a València i La Real a Mallorca (on també es fan Sant Francesc i Santa Clara d'Asis i Santo Domingo).
El sistema de fundació està recollit als capítols, amb 12 monjos i un abat que surten de la seu mare, fundant centres que també poden fer el mateix, com una ramificació en branques. Així Santes Creus vé el linia de Citeaux, Clairvaux i Gran Selva. Poblet vé de Fontfreda. Aquesta ramificació explica (amb la seva técnica agrícola) que sigui una orde expansiva, on la casa mare inspecciona cada any les fundacions i controla la moral i el compliment de les regles. Els monarques seràn intesessats amb una orde repobladora con aquesta.
Els tres principis de la fundació són: Positio, Dispositio i Compositio. La Positio és cercar un lloc alunyat de les ciutats i els pobles, aïllat, autosuficient, aprop de l'aigua. La Dispositio és la separació i distribució dels elements del monestir, les funcions. I la Compositio és l'estructural i “des-ornamental”. En els capítols es prohibeix la figuració: l'escultura i la pintura (menys les creus pintades i les de Jesus). Lletres i vidres sense colors. No es ténen metals preciosos. Ni torres pels campanars. Es un art funcional.
Però sí són edificis ambiciosos. El que no se té en escultura i pintura es compensa amb una arquitectura de qualitat, enorme, grandiosa, cara. Generalment el claustre, com centre per distribuir el reste del conjunt, ocupa el sud o l'est de l'església, per solellar e iluminar als llocs principals de la vida monàstica, menys a Poblet on està a l'esquerra. Hi ha dues categories de monjos: regulars (contemplatius) i conversos (legos que fan la feina), més els novicis. Cada grup tenia un refetor fins el segle XIII. El claustre té un brollador sempre, per fer de lavatori cobert de les ablucions. Es veu també la sala capitular (de les reunions), les sales i dormitoris dels monjos i novicis, sempre separats de manera que fins i tot entravan per camins distints a l'església.
La distribució interior model seria Poblet (al revès).
Les esglésies ténen un plànol (el típic és el de Santes Creus) de creu llatina amb tres naus, creuer marcat, capelles laterals, absis central recte (menys a Poblet o també a Moreruela a Zamora). Les portades són plenes de austeritat, amb portal de mig punt sense decoració. Les cobertes són d'ogiva o creuades, amb voltes de creueria rudimentàries sense motllures. Les voltes estan reforçades per arcs torals apuntats que no acaben al peu sinó en permòdols acanalats. A Poblet hi ha un deambulatori. El model de claustre és el de Santes Creus, amb excel·lent brollador. Les sales capitulars millors són les de Santes Creus i Poblet, del segle XIII, amb voltes de creueria. El cimbori ja no és una cúpula de trompes com en el Romànic.
La novetat més gran és el dormitori (Santes Creus i Poblet), de coberta de fusta amb arcs de diafragma acabats en permòdols. El de Poblet és el més alt. Pot cobrir espais molt amplis, de manera senzilla i ràpida, amb abertures d'il·luminació. No és una construcció típica del Cister francès, doncs Sant Bernat donava la norma de no construir en fusta. Per Cirici l'origen és al Languedoc. Aquest model perviurà a Catalunya fins el segle XV, per tots els tipus d'edificis. A Palma hi ha el convent franciscà de Santa Margarida i a Barcelona trobam el Saló del Cent.
En definitiva el Cister agafa elements de distints territoris i suposa més bé una renovació del Romànic que no un veritable Gòtic, que tendrà que esperar a les Ordes Mendicants de Franciscans i Dominics. Hi haura dos tipus de fàbriques:
1) Esglésies rectangulars, de una nau, coberta de fusta (plana o de dues vessants), amb arcs de diafragma. Ténen coberta de creueria només al absis i les capelles. Són construccions ràpides i econòmiques (ss. XIII-XV).
2) Esglésies rectangulars, de una o tres naus, coberta de creueria, menys freqüents que l'anterior.
No es comenten aquí les construccions de les Ordes Militars, dels Cartoixàns ni dels Premostratencs, amb les seves formes en cel·les, aïllats els monjos.
Les Ordes Mendicants de Franciscans i Dominics són les que aporten els elements importants a principis del segle XIII. Neixen en un contexte més avençat en lo social, s'integren en la vida quotidiana. No tenen béns, amb una austeritat més gran. Pertanyen per la seva ideologia a un món nou, gòtic o pregòtic. Lo definitori de l'estil no és una forma o una estructura sinó l'ideològic, l'espiritual. Es dóna el exemple de la novel·la El Nom de la Rosa, que anuncia l'oposició  entre el món romànic, del passat, místic i irracional, neoplatònic, i el món gòtic, del futur, racional i empirista, aristotèlic (Bacon, Ockham, Santo Tomàs i Averroes), dedicat a l'observació directa de la natura (en l'art un Giotto).
Hi ha dos tipus d’esglésies, petites i grans.
1) Les esglésies petites de repoblació, construïdes a Mallorca just després de la Conquesta, en el primer gòtic mallorquí.
2) Les esglésies més grans, d'una nau i coberta de creueria, són poc freqüents en el segle XIII. En la segona meitat del segle XIII els franciscans, dominics i la Corona fan algunes. A Catalunya el Gòtic típic comença en el convent de Santa Caterina a Barcelona, feta pels dominics entre 1240-1270, esbucada quan la desamortització. Tenim dibuixos de Lluis Rigaud. Té planta basilical, rectangular, unitaria, plenament gòtica. Era del tipus meridional, de set trams, volta de creueria i capelles laterals cegues entre els contraforts. Es una nau, però que semblan tres. Per en Lavedan aquestes capelles són exportades des de Catalunya al Midi francès.
La Paeria de Lleida és un casal amb pati interior per la distribució de les estances. El tret de la horitzontalitat és el més important, amb un joc de motllures i cornises. Posteriorment s'afegi el cos superior. Una obra de finals del segle XIII, plenament gòtica.
Cirici establia una divisió del Gòtic en tres etapes: 1) segle XIII: Gòtic monàstic. 2) segle XIV: Gòtic reial. 3) segle XV: Gòtic burgès. Però és una divisió criticable, perque el segle XIV és quan les ciutats estan en lo millor, perque abans la repoblació urbana era molt lenta. La divisió més clara és la tradicional entre Gòtic Meridional i Septentrional (nord d'Europa).

Les característiques definitòries del Meridional són:
1) El predomini de la nau única (el saló en lo civil), amb coberta de voltes de creueria (segle XIV), amb excepcions d'arcs de diafragma i cobertes de fusta.
2) El pes recau sobre el murs macissos, amb amples contraforts, sense botarells (a excepció de la Seu de Ciutat).
3) L'espai és unificat, tant a les esglésies d'una nau (Santa Maria del Pi), o de tres naus (Santa Maria del Mar), les dues a Barcelona, feta aquesta rabent en un sol estil, amb una altura de la nau central un poc més elevada que les laterals.
4) Les proporcions del Meridional són d'una verticalitat menys acusada que l'horitzontalitat, encara que ho són de altes i les seus de Ciutat i Girona seràn de les més grans de tot arreu a Europa.
5) L'espai exterior és net, sense ornamentació, excepte a les portades.
6) Els botarells quasi no existeixen, havent poca relevància exterior del elements estructurals. A Palma l'estructura de la Seu té altura, amplària i austeritat.
7) Les plantes, als ss. XIV-XV, poden ser: A) cuadrangulars: llotjes, palaus, convents. B) rectangulars: esglésies, llotja de Palma.
8) El creuer: El Gòtic Meridional no té de creuer (en canvi sí que el té el Septentrional), amb excepcions com San Joan el Nou de Perpinyà, transformada per Sagrera en una església de una sola nau.
9) L'absis de la majoria és poligonal, amb espai poc diferenciat.
10) Sense trifori (les naus laterals són molt altes).
11) Els finestrals són més petits i menys nombrosos que en el Gòtic septentrional, per el diferent medi geogràfic (hi ha més llum al Mediterrani) i perque el espai únic es lluminós. Però hi ha rosasses (rosetones) ben grans aiximateix.
Els absis, des d'inicis del segle XIV són poligonals, de tres, cinc (normalment) i set costats, mentre que els absis rectangulars o quadrats del segle XIII es transformen sovint en cosos poligonals mitjançant trompes, como es veu en Santa Ana (a l'Almudaina de Palma) i en Santa Margarida de Palma, de tres costats amb trompes tapades amb arcs. També a la Seu faran reformes molt després.
La volta de creueria en l'absis és una volta molt apaïsada, arrancant des de més adalt que la del Septentrional. Es radial, més estilitzada que en els trams enmig de la nau. Pitarch i Cirici mostran que la nau amb coberta de creueria segueix el ritme llarg i espaiat (de pocs nirvis), mentre que els ritmes dels absis són curts i atapaïts (túpidos), de manera que cada nu del polígon té un nirvi. L'absis, així, s'integra a la línia del temple i la tensió espaial es concentra a l'espai de l'absis, concebut com continuació de la planta (la mateixa projecció de la nau central, inclòs en les reformades de tres a una, com Sant Joan de Perpinyà).
 En els temples de tres naus hi ha un únic absis, perque les naus laterals envolten l'absis (Santa Maria del Mar), formant un deambulatori o girola (a excepció de la Seu de Palma, en la que acaben en dues capelles). Aquesta girola té una coberta de nirvis molt atapaïts, amb trams en forma de trapezi.
El cimbori quasi no existeix en el Gòtic Meridional, quan era ben comú en el Romànic, el Cister i les seus enmig dels dos periodes (Tarragona, Lleida). I és que falta el transsepte i perque la funció de donar llum del cimbori no fa falta en el Mediterrani (l'excepció es la Seu de València, molt condicionada pels models de Tarragona i Lleida). Això acentua el sentit longitudinal del temple, no trencat pel transsepte.
Les torres tenen un aspecte sobri, de massa tectònica, en el Meridional, mentre que al Septentrional prima la verticalitat. Les torres no sempre estan als costats de la façana sinó que poden estar al costat de la nau. Pot haver una o dues torres. Són de planta quadrada u octogonal, poc estilitzades, i no acaben en els pinacles o agulles del Septentrional (les afegiran reformes posteriors). Així les torres de la façana de Santa Maria del Mar tenen torres octogonals que acaben en un tall i les de Santa Eulàlia i la Seu de Palma són neogòtiques.
Els pilars són molt estilitzats, alts, senzills i compactes, més que al Septentrional. Poden ser cilíndrics (Santa Maria del Castelló d'Ampuries), fasciculars (un feix de columnes, en la Seu de Barcelona i Santa Eulària) i poligonals (octogonal sovint, a Santa Maria del Mar i a la Seu de Palma on hi han adalt dels pilars uns toros o capitells que recoeixen els nirvis de les voltes). Els pilars helicoïdals (flamígers) són ja del segle XV o posteriors (Sa Llotja de Palma).
Les cobertes evolucionen força: 1) al segle XIII són d'una tipoplogia d'arc de diafragma i sostre de fusta a dobre vessant, a l'esglésies de repoblació i les de Santa Margalida i Sant Francesc, 2) de coberta de volta de creueria en la segona meitat del segle XIII, a Santa Caterina a Barcelona, i en el convent de Sant Domènec a Palma (els dos pertenyien als dominics).
Al segle XIV el tipus 1) es dóna a edificis civils com la Sala Major dels Reis a Perpinyà, el Saló del Tinell, la Sala del Consell del Cent, la Llotja de Barcelona i unes poques esglésies, com la capella de Santa Agata a Barcelona i la del Carme a Perelada. Mentre, el tipus 2) es desenvolupa més, sobretot pel culte religiós.

Cine: Películas (2015): 50 sombras de Grey, El francotirador, Knight of cups....

CINE: PELÍCULAS (2015).

50 sombras de Grey (2015), de Sam Taylor-Johnson.
Ant-Man (2015), de Peyton Reed.
Atrapa la bandera (2015), de Enrique Gato.
Bone Tomahawk (2015), de S. Craig Zahler.
Carol (2015), de Todd Haynes.
Creed. La leyenda de Rocky (2015), de Ryan Coogler.
Del revés (2015), de Peter Docter y Ronaldo del Carmen.
El clan (2015), de Pablo Trapero.
El desconocido (2015), de Dani de la Torre.
El francotirador (2015), de Clint Eastwood.
El hijo de Saúl (2015), de László Nemes.
El niño 44 (2015), de Daniel Espinosa.
El puente de los espías (2015), de Steven Spielberg.
El regalo (2015), de Joel Edgerton.
El renacido (2015), de Alejandro González Iñárritu.
En el corazón del mar (2015), de Ron Howard.
Everest (2015), de Baltasar Kormákur.
Ida (2015), de Pawel Pawlikowski.
Irrational Man (2015), de Woody Allen.
Jurassic World (2015), de Colin Treverrow.
Knight of Cups (2015), de Terrence Malick.
La cumbre escarlata (2015), de Guillermo del Toro.
La gran apuesta (2015), de Adam McKay.
La juventud (2015), de Paolo Sorrentino.
La visita (2015), de M. Night Shyamalan.
Lejos del mar (2015), de Imanol Uribe.
Los minions (2015), de Pierre Coffin y Kyle Balda.
Los vengadores: La era de Ultrón (2015), de Joss Whedon.
Macbeth (2015) de Justin Kurzel.
Mad Max: Furia en la carretera (2015), de George Miller.
Marte (The Martian) (2015), de Ridley Scott.
Mi hija, mi hermana (Les Cowboys) (2015), de Thomas Bidegain.
Mia madre (2015), de Nanni Moretti.
Nadie quiere la noche (2015), de Isabel Coixet.
Ocho apellidos catalanes (2015), de Emilio Martínez Lázaro.
Operación U.N.C.L.E. (2015), de Guy Ritchie.
Papusza (2015), de Joanna Kos-Krauze y Krzysztof Krauze.
Regresión (2015), de Alejandro Amenábar.
Sicario (2015), de Denis Villeneuve.
Spectre (2015), de Sam Mendes.
Spotlight (2015), de Thomas McCarthy.
Star Wars Episodio VII. El despertar de la fuerza (2015), de J.J. Abrams.
The Assassin (2015), de Hou Hsiao-hsien.
The Danish Girl (2015), de Tom Hooper.
The end of the tour (2015), de James Ponsoldt.
The Hateful Eight (2015), de Quentin Tarantino.
Timbuktu (2015), de Abderrahmane Sissako.
Trumbo (2015), de Jay Roach.
Un día perfecto (2015), de Fernando León.


50 sombras de Grey (2015), de Sam Taylor-Johnson.50 sombras de Grey (2015). Fifty Shades of GreyEE UU. Género: romántico, erótico. Duración: 124 minutos. Dirección: Sam Taylor-Johnson. Intérpretes: Jamie Dorman, Dakota Johnson, Jennifer Ehle, Luke Grimes, Max Martini. Guión: sobre la novela de E. L. James. Música: Danny Elfman. Fotografía: Seamus McGarvey. Montaje: Lisa Gunning; Debra Neil-Fisher; Anne V. Coates.
Anastasia Steele es una joven e inocente estudiante de Literatura a final de curso y hace un favor a su mejor amiga, entrevistar al joven y rico empresario Christian Grey. Ambos se sienten irresistiblemente atraídos, pero la virginal Anastasia se sorprende ante las nada convencionales costumbres sexuales de su pareja y se inicia un juego de seducción, poder, sumisión y deseo, por lo que deberá enfrentar los problemas de los límites en su relación, la confianza mutua, la naturaleza del erotismo, entre los extremos de la inocencia femenina de Anastasia y el desenfreno masculino de Christian.
Ayuso, Rocío. Jamie Dorman. ‘Me parece estupendo que la gente me encuentre sexy’. “El País” S Moda 175 (24-I-2015) 14-17.
Ayuso, Rocío. Dakota Johnson. ‘No todo lo que se ve en la pantalla es mío’. “El País” (8-II-2015) 49. Tuvo una doble en varias escenas de sexo.
Belinchón, G. ‘50 sombras de Grey’ llega al cine: sexo sí, pero menos. “El País” (12-II-2015) 46. Se evitan los contenidos escabrosos.

Ant-Man (2015), de Peyton Reed.


Ant-Man (2015). Género: Ciencia-ficción. Duración: 117 minutos. Dirección: Peyton Reed. Intérpretes: Paul Rudd, Evangeline Lily, Michael Douglas, Corey Stoll, Michael Peña, Bobby Cannavale. Guión: Edgar Wright y otros. Música: Christophe Beck. Fotografía: Russell Carpenter. Montaje: Dan Lebental y Coly Parker Jr.
Críticas muy elogiosas a su tono de comedia y su realismo psicológico.

Atrapa la bandera (2015), de Enrique Gato.
Atrapa la bandera (2015). España. Género: Animación. Duración: 95 minutos. Dirección: Enrique Gato.
Ocaña, Javier. De mayor, astronauta. “El País” (28-VIII-2015) 24. Muy positiva.

Bone Tomahawk (2015), de S. Craig Zahler.


Bone Tomahawk (2015). Género: western, terror. Duración: 133 minutos. Dirección: S. Craig Zahler. Intérpretes: Kurt Russell, Richard Jenkins, Patrick Wilson, Matthew Fox, Lili Simmons, Sean Young, Michael Paré. Guión: S. Craig Zahler. Música: Jeff Herriott y S. Craig Zahler. Fotografía: Benji Bakhsi. Montaje: S. Craig Zahler.
Reviriego, Carlos. A lomos de gigantes… y vaqueros... “El Cultural” (11-III-2016) 42-43. La crítica la ha alabado con rara unanimidad como una apuesta por la renovación del género del Oeste, fusionándolo con el de terror.


Carol (2015), de Todd Haynes.


Carol (2015). EE UU / Reino Unido. Género: drama. Duración: 118 minutos. Dirección: Todd Haynes. Intérpretes: Kate Blanchett, Rooney Mara, Sarah Paulson, Kyle Chandler. Guión: Phyllis Nagy, sobre la novela de Patricia Highsmith. Música: Carter Burwell. Fotografía: Edward Lachman. Montaje: Ed Lachman.
Una historia de amor entre dos mujeres en la Nueva York de 1952.
Boyero, C. ‘Carol’, la primera joya del certamen. “El País” (18-V-2015) 25. Éxito crítico en el festival de Cannes, con extraordinarias interpretaciones.
Lindo, Elvira. Patricia y Carol, una historia de amor. “El País” (6-II-2016).

Creed. La leyenda de Rocky (2015), de Ryan Coogler.


Del revés (2015), de Peter Docter y Ronaldo del Carmen.


Del revés (2015). Inside Out. EE UU. Producción: Pixar y Walt Disney. Género: Animación. Duración: 94 minutos. Dirección: Peter Docter y Ronaldo del Carmen. Guión: Michael Arndt, sobre historia de Peter Docter. Música: Michael Giacchino.

Boyero, C. Otra preciosidad de Pixar. Y van... “El País” (19-V-2015) 27. Muy positiva.
Yáñez, Manu. El viaje alucinante de Pixar. “El Cultural” (17-VII-2015). Entrevista al productor John Lasseter y el director Pete Docter.

El clan (2015), de Pablo Trapero.
El clan (2015). Argentina. Género: thriller / drama. Duración: 110 minutos. Dirección: Pablo Trapero. Intérpretes: Guillermo Francella, Juan Pedro Lanzani, Antonia Bengoechea. Guión: Pablo Trapero. Música: Sebastián Escofet. Fotografía: Julián Apezteguia. Montaje: Pablo Trapero y A. Carrillo Pienovi.
Un caso real en la Argentina de 1985: Arquímedes Puccio, ultraderechista y ex alto funcionario controlaba un clan (dos de sus hijos y otros tres secuaces), que se dedicaba a secuestrar y exigir rescate por tres de los ricos amigos de su hijo Alejandro. Luego los mataba.
Cué, C. E. Pablo Trapero. ‘Me dedico al cine porque puede motivar y provocar debate’. “El País” (6-IX-2015) 28.
Pron, Patricio. Dios, Patria y Hogar. “El País” (13-XI-2015) 38.
Boyero, Carlos. El mal, tan familiar y protector. “El País” (13-XI-2015) 38.

El desconocido (2015), de Dani de la Torre.
El desconocido (2015). España. Género: thriller. Duración: 102 minutos. Dirección: Dani de la Torre. Intérpretes: Luis Tosar, Javier Gutiérrez, Elvira Mínguez, Goya Toledo, Fernando Cayo. Guión: Alberto Marini. Música: Manuel Riveiro. Fotografía: Josu Inchaustegui. Montaje: Jorge Coira.
Ocaña, Javier. Entretenimiento social. “El País” (25-IX-2015) 35. Positiva.


El francotirador (2015), de Clint Eastwood.


El francotirador (2015). American Sniper. EE UU. Género: drama. Duración: 132 minutos. Dirección: Clint Eastwood. Intérpretes: Bradley Cooper, Sienna Miller, Luke Grimes, Kyle Gallner. Guión: Jason Dean Hall. Música: Clint Eastwood y Ennio Morricone. Fotografía: Tom Stern. Montaje: Joel Cox, Gary D. Roach.
Biopic del tirador ‘seal’ Chris Kyle, quien sumó 160 muertes en su historial, sobre todo en sus cuatro servicios en Irak, y de su dramático y frustrante intento de volver a la vida civil junto a su familia.
Ayuso, Rocío. Fuego cruzado sobre Eastwood y su taquillera ‘El francotirador’. “El País” (23-I-2015) 48.
Costa. Jordi. El último gran héroe. “El País” (23-I-2015) 48. La ideología de Eastwood.
Boyero, Carlos. Tan legendario como banal. “El País” (20-II-2015) 42. Correctamente filmado, pero aburrido y sin alma.

El hijo de Saúl (2015), de László Nemes.


El hijo de Saúl (2015). Hungría. Género: drama. Duración: 107 minutos. Dirección: László Nemes. Intérpretes: Géza Rohrig, Levante Moinár, Urs Recht. Guión: László Nemes y Clara Royer. Música: László Melis. Fotografía: Mátyás Erdély. Montaje: Matthieu Taponier.
La rebelión de un sonderkommando en Auschwitz, en el otoño de 1944, cuando decide enterrar a un niño (tal vez su hijo) según el rito hebreo, desafiando las normas.
Burucúa, José Emilio. Representar el horror. “El País” Ideas (10-I-2016) 2-3.
Rodríguez Marcos, Javier. ¿Imágenes pese a todo? “El País” Ideas (10-I-2016) 3.
Vicente, Alex. Historia de una polémica. “El País” Ideas (10-I-2016) 4-5.
Juliá, Santos. El lado oscuro del pasado. “El País” Ideas (10-I-2016) 5.
Belinchón, G. László Nemes. ‘El cine es de las pocas artes que cambian al hombre’. “El País” (15-I-2016) 32.
Ocaña, Javier. A un metro del infierno. “El País” (15-I-2016) 32. Excepcional.

El niño 44 (2015), de Daniel Espinosa.


El niño 44 (2015). EE UU. Género: thriller. Duración: 137 minutos. Dirección: Daniel Espinosa. Intérpretes: Tom Hardy, Naomi Rapace, Gary Oldman, Vincent Cassel. Guión: Richard Price, sobre la novela de Tom Rob SmithMúsica: Jon Ekstrand. Fotografía: Philippe Rousselot. Montaje: Pietro Scalia y Dylan Ticheno.
El asesinato de un niño en la URSS desencadena una investigación policial, dificultada por el Estado.
Boyero, Carlos. No había monstruos en la URSS. “El País” (19-VI-2015) 40. Muy favorable.

El puente de los espías (2015), de Steven Spielberg.El puente de los espías (2015). EE UU. Género: drama histórico. Duración: 141 minutos. Dirección: Steven Spielberg. Intérpretes: Tom Hanks, Mark Rylance, Alan Alda. Amy Ryan. Guión: Matt Charman y hermanos Ethan y Joel Coen. Música: Thomas Newman. Fotografía: Janusz Kaminski. Montaje: Michael Kahn.

Donovan en el juicio de defensa del espía ruso.

Donovan ante el muro de Berlín.

Donovan ante el Charlie Point de intercambio de espías.

Argumento.
James Donovan, un abogado de Nueva York, ciudadano, esposo y padre ejemplar, se ve involucrado en la Guerra Fría entre su país y la URSS cuando se le encomienda defender a un espía ruso y después la CIA le encarga cambiarlo por un piloto estadounidense capturado por los soviéticos.
Opinión.
La crítica es unánime en alabado este film sin persecuciones ni disparos, pero que apunta a obra maestra clásica del género de espías.
Fuentes.
Boyero, C. La Guerra Fría sin histeria.  “El País” (4-XII-2015) 39. Notable.
Ayuso, R. Steven Spielberg. ‘El cine de superhéroes desaparecerá’. “El País” (4-XII-2015) 39.

El regalo (2015), de Joel Edgerton.


El regalo (2015). EE UU. Género: Intriga. Duración: 108 minutos. Dirección: Joel Edgerton. Intérpretes: Jason Bateman, Joel Edgerton, Rebecca Halt. Guión: Joel Edgerton. Música: Danny Bensi, Sander Jurriaans. Fotografía: Eduard Grau. Montaje: Luke Doolan.
Boyero, C. ¡Ay, los agravios de infancia! “El País” (18-III-2016). Muy positiva.

El renacido (2015), de Alejandro González Iñárritu.El renacido (2015). Revenant. EE UU. Género: aventuras. Duración: 156 minutos. Dirección: Alejandro González Iñárritu. Intérpretes: Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Domhnall Gleeson, Will Poulter, Lukas Haas. Guión: Mark L. Smith y Alejandro González Iñárritu, sobre novela de Michael Punke. Música: Carsten Nicolai y Ryuichi Sakamoto. Fotografía: Emmanuel Lubezki. Montaje: Alejandro González Iñárritu.
El trampero Hugh Glass, explorador de la América salvaje en 1820, es atacado por un oso y abandonado por sus compañeros, pero consigue sobrevivir para vengarse porque…
Ayuso, Rocío. Iñárritu y DiCaprio: rodaje infernal. “El País” (29-VIII-2015).
Ayuso, Rocío. Leonardo DiCaprio. ‘Sería nauseabundo pedir más’. “El País” (28-XI-2015).
Sancho, Mateo (texto); Russo, John (fotos). La Tierra a Leo. “Icon” (I-2016) 90-95. Presenta su film The Revenant y explica su ecologismo.
Belinchón, G. Alejandro González Iñarritu. ‘Tengo una atracción por lo intenso’. “El País” (17-I-2016) 29.

En el corazón del mar (2015), de Ron Howard.
En el corazón del mar (2015). EE UU. Género: drama histórico. Duración: 121 minutos. Dirección: Ron Howard. Intérpretes: Benjamin Walker, Chris Hemsworth. Guión: Charles Leavitt, Rick Jaffa, Peter Morgan, Amanda Silver, sobre el libro (2000) homónimo de Nathaniel Philbrick. Música: Roque Baños. Fotografía: Anthony Dod Mantle.
La aventura de los tripulantes del barco ballenero Essex, cuyo naufragio en 1820 inspiró la novela de Hermann Melville Moby Dick (1851). Desde el heroísmo al canibalismo en la supervivencia de ocho de los 21 tripulantes.
Antón, Jacinto. En el corazón de la ballena. “El País” Semanal 2.043 (22-XI-2015) 48-60. Reportaje sobre el pueblo estadounidense de Nantucket y el Essex.
Ocaña, Javier. Los demonios del hombre. “El País” (4-XII-2015) 40. Notable.

Everest (2015), de Baltasar Kormákur.
Everest (2015). EE UU / Reino Unido. Género: aventura. Duración: 121 minutos. Dirección: Baltasar Kormákur. Intérpretes: Jason Clarke, Jake Gyllenhaal, Josh Brolin, John Hawkes, Emily Watson. Guión: William Nicholson y Simon Beaufoy, sobre la novela de Jon Krakauer. Música: Dario Marianelli. Fotografía: Salvatore Totino. Montaje: unanimidad en la crítica en denostar este apartado.
Ocaña, Javier. Atasco en la montaña. “El País” (18-IX-2015) 34. Muy positiva.

Ida (2015), de Pawel Pawlikowski.
Redacción. La televisión polaca tacha de ‘insulto al pueblo’ la película ‘Ida’. “El País” (3-III-2016) 37. Apasionada protesta contra la televisión pública (controlada por el Gobierno derechista) de cineastas polacos y del extranjero.


Irrational Man (2015), de Woody Allen.
Irrational Man (2015). Género: comedia. Duración: 95 minutos. Dirección: Woody Allen. Intérpretes: Joaquin Phoenix, Emma Stone, Parker Posey, Jamie Blackley, Betsy Aidem. Guión: Woody Allen. Música: Ramsey Lewis. Fotografía: Darius Khondji.
Abe Lucas es un profesor de filosofía sumido en una crisis que quiere ejecutar un asesinato sin móvil, al tiempo que se lía con una compañera profesora y una alumna.
Costa, Jordi. La licitud del crimen. “El País” (25-IX-2015) 35. Positiva.

Reviriego, Carlos. Woody Allen. ‘Detesto profundamente todas mis películas’“El Cultural” (25-IX-2015) 50-52. Habla sobre su vida y el filme Irrational Man (2015).

Jurassic World (2015), de Colin Treverrow.


Jurassic World (2015). EE UU. Género: Aventuras, ciencia-ficción. Duración: 124 minutos. Dirección: Colin Treverrow. Intérpretes: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Ty Simpkis, Nick Robinson. Guión: Colin Treverrow y otros. Música: Michael Giacchino. Fotografía: John Schartzman. Montaje: Kevin Stitt.
Ayuso, Rocío. Los dinosaurios de ‘Jurassic World’ se comen la taquilla mundial. . “El País” (16-VI-2015) 25.

Knight of Cups (2015), de Terrence Malick.


Knight of Cups (2015). EE UU. Género: drama. Duración: 118 minutos. Dirección: Terrence Malick. Intérpretes: Teresa Palmer, Christian Bale, Natalie Portman, Cate Blanchett, Antonio Banderas. Guión: Terrence Malick. Música: Hanan Townshend. Fotografía: Emmanuel Lubezki. Montaje: Geoffrey Richman.
Belinchón, G. Terrence Malick y su caza de la vida y la espiritualidad. “El País” (9-II-2015) 36.
Vicente, Álex. Natalie Portman / Actriz. ‘El éxito no es algo que te llene o te complete’. “El País” (10-II-2015) 34.

La cumbre escarlata (2015), de Guillermo del Toro.
La cumbre escarlata (2015). EE UU. Género: terror. Duración: 119 minutos. Dirección: Guillermo del Toro. Intérpretes: Tom Hiddleston, Jessica Chastain, Mia Wasikowska. Guión: Guillermo del Toro, Matthew Robbins, Lucinda Coxon. Música: Fernando Velázquez. Fotografía: Dan Laustsen. Montaje: Bernat Vilaplana.
El amor, el terror fantasmal y la intriga se conjugan en una casa victoriana de 1901.
Torrecillas, Toni. El terror se viste de gótico.  “El País” S Moda 207 (XI-2015) 173-175. La moda en la película.
Crespo, Irene. Guillermo del Toro. ‘Mi imaginación es muy mexicana’. “El País” S Moda 207 (XI-2015) 175.

La visita (2015), de M. Night Shyamalan.
La visita (2015). EE UU. Género: terror. Duración: 94 minutos. Dirección: M. Night Shyamalan. Intérpretes: Olivia Dejonge, Deanna Dunagan, Peter McRobbie, Kathryn Hahn. Guión: M. Night Shyamalan. Música: varios. Fotografía: Maryse Alberti. Montaje: Luke Franco Ciarrocchi.
Costa, Jordi. En casa de los abuelos. “El País” (11-IX-2015) 36. Muy positiva.
Belinchón, G. M. Night Shyamalan. ‘Hay demasiado dinero alrededor de las películas’. “El País” (16-IX-2015) 26.

Lejos del mar (2015), de Imanol Uribe.
Lejos del mar (2015). España. Género: drama. Duración: minutos. Dirección: Imanol Uribe. Intérpretes: Elena Anaya, Eduard Fernández. Guión: Daniel Cebrián e Imanol Uribe. Música: Javier Ruibal. Fotografía: Kalo Berridi. Montaje: Búster Franco.
El encuentro entre un asesino exetarra arrepentido y la hija de una de sus víctimas.
García, Rocío. El horror de ETA vuelve al cine. “El País” (25-IX-2015) 34.
Boyero, Carlos. Inquietante Uribe, pero ¿creíble? “El País” (25-IX-2015) 34.

Los minions (2015), de Pierre Coffin y Kyle Balda.
Los minions (2015). EE UU. Género: comedia de animación. Dirección: Pierre Coffin y Kyle Balda. Duración: 91 minutos.

Costa, Jordi. Angélicos esbirros. “El País” (3-VII-2015) 31. Interesante.

Los vengadores: La era de Ultrón (2015), de Joss Whedon.


Los vengadores: La era de Ultrón (2015). EE UU. Género: ciencia-ficción. Duración: 141 minutos. Dirección: Joss Whedon. Intérpretes: Robert Downey Jr., Jeremy Renner, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Chris Evans. Guión: Joss Whedon. Música: Bryan Tyler, Danny Elfman. Fotografía: Ben Davis. Montaje: Jeffrey Lord, Linda Lassek.
Koch, Tommaso. Hollywood, el infalible más de lo mismo.“El País” (1-V-2015) 40.
Costa, Jordi. El gestor de mitologías. “El País” (1-V-2015) 40.

Macbeth (2015) de Justin Kurzel.  
Macbeth (2015). Reino Unido. Género: drama. Duración: 113 minutos. Dirección: Justin Kurzel. Intérpretes: Michael Fassbender, Marion Cotillard, Paddy Considine. Guión: sobre la obra de Shakespeare. Música: Jed Kurzel. Fotografía: Adam Arkapaw. Montaje: Chris Dickens.
Costa, Jordi. El fuego de Birnam. “El País” (24-XII-2015) 28. Muy positiva.


Mad Max: Furia en la carretera (2015), de George Miller.

Mad Max: Furia en la carretera (2015). Australia / EE UU. Género: ciencia-ficción. Duración: 120 minutos. Dirección: George Miller. Intérpretes: Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult. Guión: George Miller, Brendan McCarthy y Nick Lathouris. Música: Junkie XL. Fotografía: John Seale. Montaje: Jason Ballantine y Margaret Sixtel.
Boyero, C. Más de lo mismo para ‘Mad Max’. “El País” (15-V-2015) 29.
Ayuso, R. George Miller / Director de ‘Mad Max’. ‘Las películas de acción son el lenguaje cinematográfico puro’. “El País” (15-V-2015) 29.

Marte (The Martian) (2015), de Ridley Scott


Marte (The Martian) (2015). EE UU. Género: ciencia-ficción, aventuras. Duración: 142 minutos. Dirección: Ridley Scott. Intérpretes: Matt Damon, Jessica Chastain, Michael Peña, Chiwetel Ejiofor Sean Bean, Jeff Daniels, Kristen Wiig, Kate Mara, Sebastian Stan, Aksel Hennie. Guión: Drew Goddard, sobre novela de Andy Weir. Música: Harry Gregson-Williams. Fotografía: Dariusz Wolsky. Montaje: Pietro Scalia.
Trama.
Durante la misión Ares III en Marte, Mark Watney (Matt Damon), es dado por muerto tras un incidente en una tormenta y su tripulación vuelve a la Tierra sin saber que ha sobrevivido. Watney tiene que que adaptarse a las duras condiciones, intentando sobrevivir sin perder las esperanzas de regresar a casa, mientras, en la Tierra, la NASA procura ayudarle.
Opinión.
Scott crea una película creíble en la pantalla, aunque con una evidente permisividad en algunos puntos  científicos de la trama que son imposibles en la realidad (la tormenta de arena, el cultivo de patatas, la gravedad en el planeta...). Su ritmo narrativo es sólido, sin alharacas sentimentales ni melodramas excesivos, con unos efectos especiales perfectos. Un Damon excelente, bien arropado por secundarios de gran nivel, aporta unos medidos toques de humanidad, con una mezcla idónea de épica, humor y reflexión.
Fuentes.
Ocaña, Javier. El triunfo del narrador. “El País” (16-X-2015) 31. Positiva.
Rodríguez, Oti. Las horas marcianas de un principito. “ABC” (16-X-2015). Muy positiva.

Mi hija, mi hermana (Les Cowboys) (2015), de Thomas Bidegain.
Mi hija, mi hermana (Les Cowboys) (2015). Francia / Bélgica. Género: drama. Duración: 114 minutos. Dirección: Thomas Bidegain. Intérpretes: François Damiens, Finnegan Oldfield, John C. Reilly. Guión: Thomas Bidegain, Noé Debré. Música: Raphael Haroche. Fotografía: Arnaud Potier.
Kelly, una muchacha con un novio musulmán, desaparece, y su padre y hermano la buscarán por varios continentes.
Reviriego, Carlos. A lomos de gigantes… y vaqueros... “El Cultural” (11-III-2016) 42-43. Una apasionante aventura, similar a la de Centauros del desierto.

Nadie quiere la noche (2015), de Isabel Coixet.


Nadie quiere la noche (2015). España. Género: drama. Duración: 118 minutos. Dirección: Isabel Coixet. Intérpretes: Juliette Binoche, Rinko Kikuchi, Gabriel Byrne. Guión: Miguel Barros. Música: Lucas Vidal. Fotografía: Jean-Claude Larrieu. Montaje: Elena Ruiz.
Historia de aventura y drama ambientada en el Ártico en 1908, cuando Josephine Peary (Binoche) se encuentra aislada con una inuit (la actriz japonesa Rinko Kikuchi), cuando va al encuentro de su marido, el famoso explorador Robert Peary.
Abril, Guillermo. Juliette Binoche. Odisea en el Ártico. “El País” Semanal 1.999 (18-I-2015) 26-31.
Belinchón, G. La oscuridad ártica que atrajo a Isabel Coixet. “El País” (6-II-2015) 40.

Ocho apellidos catalanes (2015), de Emilio Martínez Lázaro.
Ocho apellidos catalanes (2015). España. Género: comedia. Duración: 99 minutos. Dirección: Emilio Martínez Lázaro. Intérpretes: Dani Rovira, Clara Lago, Karra Elejalde, Carmen Machi, Rosa Maria Sardà, Berto Romero, Belén Cuesta. Guión: Diego San José, Borja Cobeaga. Música: Roque Baños.
Boyero, C. ¿Y por qué no le pillo yo la gracia? “El País” (20-XI-2015) 35.
Belinchón, G. Ocho claves para ocho apellidos. “El País” (20-XI-2015) 34.

Operación U.N.C.L.E. (2015), de Guy Ritchie.


Operación U.N.C.L.E. (2015). EE UU. Género: Thriller. Duración: 116 minutos. Dirección: Guy Ritchie. Intérpretes: Henry Cavil, Arnie Hammer, Alice Vikander, Hugh Grant, Elizabeth Debicki. Guión: Lionel Wigram y Guy Ritchie. Música: Daniel Pemberton. Fotografía: John Mathieson. Montaje: James Herbert.
Los agentes Napoleón Solo (norteamericano) y Kuryakin (soviético) han de luchar en la Europa de los años 60 contra una conspiración nazi para conseguir una bomba atómica.
Costa, Jordi. Resucita el agente de CIPOL. “El País” (14-VIII-2015) 21. Notable y divertida.
García, Toni. Guy Ritchie. ‘¿De qué va una de espías, sino de salvar el mundo?’. “El País” (14-VIII-2015) 21. Positiva reseña.

Papusza (2015), de Joanna Kos-Krauze y Krzysztof Krauze.
Papusza (2015). Polonia. Género: drama. Duración: 131 minutos. Dirección: Joanna Kos-Krauze y Krzysztof Krauze. Intérpretes: Jowita Budnik, Antoni Pawlicki, Zbigniew Walerys. Guión: Joanna Kos-Krauze y Krzysztof Krauze. Música: Jan Kanty Pawluśkiewicz. Fotografía: Krzysztof Ptak, Wojciech Staroń. Montaje: Krzysztof Szpetmański.
La vida de la poetisa polaca gitana Bronislawa Wajs, llamada Papusza (1910-1987).
Ocaña, Javier. La luz de una poetisa. “El País” (28-VIII-2015) 24. Una película desigual, con una fotografía excelsa.

Regresión (2015), de Alejandro Amenábar.
Regresión (2015). España. Género: Thriller. Duración: 106 minutos. Dirección: Alejandro Amenábar. Intérpretes: Emma Watson, Ethan Hawke, David Thewlis, Devon Bostick. Guión: Alejandro Amenábar. Música: Roque Baños. Fotografía: Daniel Aranyó. Montaje: Carolina Martínez Urbina.
Lindo, Elvira. Alejandro vs. Amenábar. “El País” Semanal 2.034 (20-IX-2015) 28-35.
Sardá, Juan. Alejandro Amenábar. ‘El miedo es algo radical y primario’“El Cultural” (18-IX-2015) 40-42.
Boyero, C. Amenábar competente, no excepcional. “El País” (2-X-2015) 32.

Sicario (2015), de Denis Villeneuve.
Sicario (2015). Dirección: Denis Villeneuve. Intérpretes: Emily Blunt, Benicio del Toro.
Boyero, C. Villeneuve mete su poderoso bisturí en el narcotráfico. “El País” (20-V-2015) 26.

Spectre (2015), de Sam Mendes.
Spectre (2015). EE UU / Reino Unido. Género: acción. Duración: 148 minutos. Dirección: Sam Mendes. Intérpretes: Daniel Craig, Léa Seydoux, Christoph Waltz, Monica Bellucci. Guión: John Logan, Neal Purvis, Robert Wade, Jez Butterworth (personajes de Ian Fleming). Música: Thomas Newman. Fotografía: Hoyle van Hoytema. Montaje: Lee Smith.
Ayuso, Rocío. Christoph Waltz. Villano a tiempo parcial. “Icon” 19 (IX-2015) 106-115. Protagoniza al malvado de Spectre.
Guimón, Pablo. Daniel Craig / Actor y productor de ‘Spectre’. ‘No sé si volveré a hacer otra película de Bond’. “El País” (1-XI-2015) 34.
Boyero, Carlos. 007 al servicio de Su Majestad el Cine. “El País” (6-XI-2015) 33. Muy favorable.

Spotlight (2015), de Thomas McCarthy.Spotlight (2015). EE UU. Género: drama. Duración: 128 minutos. Dirección: Thomas McCarthy. Intérpretes: Michael Keaton, Mark Ruffalo, Rachel McAdams, Liev Schreiber, John Slattery, Stanley Tucci, Brian d’Arcy James. Guión: Thomas McCarthy y Josh Singer. Música: Howard Shore. Fotografía: Masanobu Takayanagi. Montaje: Tom McArdle.
La investigación del diario “Boston Globe” sobre los abusos de curas a niños en la diócesis de Massachussets, publicada en 2002.
Koch, Tommaso. Juicio sumarísimo al cura pederasta. “El País” El Viajero 879 (4-IX-2015) 28.
Koch, T. De ‘hippy’ en Málaga a estrella de los Oscar. “El País” (24-I-2016) 27. Mark Ruffalo cuenta sus experiencias en Málaga (de joven) y en Spotlight.
Ocaña, O. Los males del sistema. “El País” (29-I-2016) 32. Excelente.
Boyero, Carlos. Buscadores de la verdad. ¿Qué verdad? “El País” Babelia 1.269 (19-III-2016) 9. Un repaso a la filmografía sobre el periodismo y una alabanza de Spotlight.

Star Wars Episodio VII. El despertar de la fuerza (2015), de J.J. Abrams.Star Wars Episodio VII. El despertar de la fuerza (2015). Star Wars Episode VII: The Force Awakens. EE UU. Género: aventuras/ciencia-ficción. Duración: 136 minutos. Dirección: J.J. Abrams. Intérpretes: Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver, Oscar Isaac, Andy Serkis, Harrison Ford, Carrie Fisher, Mark Hamill, Peter Mayhew, Anthony Daniels, Kenny Baker, Max von Sidow, Lupita Nyong’o, Gwendoline Christie. Guión: Lawrence Kasdan, J.J. Abrams, George Lucas (idea original). Música: John Williams. Fotografía: Daniel Mindel. Montaje: Maryann Brandon, Mary Jo Markey. Vestuario: Michael Kaplan. Efectos especiales: Chris Corbould.
Rey (Daisy Ridley) es hija de Han Solo (Harrison Ford) y la princesa Leia (Carrie Fisher), y debe afrontar un grave peligro para la paz en la galaxia: partidarios del derrotado Imperio conspiran para que vuelva.
Un filme muy digno, con irregularidades notables: la interpretación de Harrison Ford es la mejor suya en muchos años, algunos secundarios están espléndidos, el ritmo es frenético con mínimas pausas para que aflore la añoranza de los fieles. Será difícil mantener este nivel de gran cine de aventuras.

Internet.
[https://es.wikipedia.org/wiki/Star_Wars:_Episode_VII_-_The_Force_Awakens]
Exposiciones.
*<Star Wars and the power of costume> o <Star Wars y el poder del vestuario>. Nueva York (2015). [https://www.youtube.com/watch?v=0ZT62AC0UVIExposición de la moda en la serie; el director de vestuario fue John Mollo. Reseña de García, Leticia. Vaya look, Skywalker. “El País” Tentaciones 7 (XII-2015). 
Artículos.
Belinchón, G. El advenimiento de una nueva era. “El País” (13-XI-2015). Resumen de los personajes de la séptima entrega.
Ovelar, Marta. Todo por la fuerza. “El País” S Moda 208 (XII-2015) 178-181. Entrevista a Daisy Ridley.
Ruiz de Elvira, Álvaro. La princesa Leia contraataca. “El País” (28-XI-2015). Carrie Fisher (1956) vuelve a primer plano.
Ayuso, R. Harrison Ford. ‘El traje de Han Solo aún me sienta bien’. “El País” (6-XII-2015) 30.
Suchsland, Rüdiger. ‘Star Wars’: de György Lukács a George Lucas. “El País” (15-XII-2015) 30. Una visión filosófica de la saga.
Boyero, C. Los fans seguirán amándola, yo menos. “El País” (17-XII-2015) 29. Positiva, aunque no excelente.
Ayuso, R. La Fuerza quiere romper la taquilla. “El País” (18-XII-2015) 43.
López, María R. Moda intergaláctica. “El País” (19-XII-2015). Lucasfim y Disney han concedido licencias a las firmas de lujo para diseñar prendas y accesorios.
Altares, G. La fuerza que acompaña a una buena historia. “El País” Semanal 2.046 (13-XII-2015) 20.
Palacios, Jesús. J.J. Abrams reconstruye la galaxia. “El Cultural” (11-XII-2015) 48-50.

The Assassin (2015), de Hou Hsiao-hsien.
The Assassin (2015). Nie yin niang. Taiwán. Género: drama. Duración: 105 minutos. Dirección: Hou Hsiao-hsien. Intérpretes: Qi Shu, Chen Chang Satoshi, Nikki Hsi-Ying Hsieh, Ethan Juan, Zhen Yu Lei, Fang Mei, Dahing Ni. Guión: Hou Hsiao-Hsien, Chu Tien-Wen, A. Cheng. Música: Giong Lim. Fotografía: Mark Lee. Montaje: Liao Ching-Song, Paulie Huang Chih-Chia.
Una historia de amor, honor y violencia en la Corea medieval.
Costa, Jordi. La soledad del pájaro azul. “El País” (27-XI-2015) 41. Muy favorable.

The Danish Girl (2015), de Tom Hooper.The Danish Girl (2015). Dinamarca. Género: drama. Duración: 119 minutos. Dirección: Tom Hooper. Intérpretes: Eddie Redmayne, Alicia Vikander, Amber Heard. Guión: Lucinda Coxon, sobre la novela de David Ebershof. Música: Alexandre Desplat. Fotografía: Danny Cohen.
La historia de Einar Wegener (1882-1931), un pintor casado que quiso cambiar de sexo en la Dinamarca de inicios del siglo XX, yse convirtió en Lili Elbe. Falleció de resultas de una quinta operación para cambiar de sexo.
Un filme intimista y perturbador, de excepcionales interpretaciones.


Gómez Urzaiz, Begoña. Lili. La pionera trans. “El País” S Moda 82 (20-XII-2015) 42-44.
Ayuso, R. Entrevista. Eddie Redmayne. “El País” S Moda 82 (20-XII-2015) 43-44.
Costa, Jordi. Odio mi cuerpo. “El País” (15-I-2016) 34.

The Hateful Eight (2015), de Quentin Tarantino.The Hateful Eight (2015). EE UU. Género: Western. Duración: 167 minutos. Dirección: Quentin Tarantino. Intérpretes: Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh, Tim Roth, Bruce Dern, Demian Bichir, Walton Goggins, Channing Tatum, Lee Horsley, Craig Stark, Belinda Owino, Michael Madsen. Guión: Quentin Tarantino. Música: Ennio Morricone. Fotografía: Robert Richardson. Montaje: Quentin Tarantino.
Ayuso, Rocío. Quentin Tarantino. ‘John Ford odiaría mis películas’. “El País” (22-XI-2015) 35.
Ruiz Mantilla, J. Para Tarantino, la estrella es… ¡Morricone! “El País” Semanal 2.050 (10-I-2016) 46-51.
Boyero, Carlos. ¿Cine del oeste o teatro del oeste? “El País” (15-I-2016) 33. Solo un notable, en un film irregular.

Timbuktu (2015), de Abderrahmane Sissako.
Naranjo, José. Elogio de la ciudad indomeñable. “El País” Babelia 1.235 (25-VII-2015). El director Sissako (Mauritania, 1961) ha filmado el espíritu de resistencia de la ciudad frente a sus ocupantes; los últimos fueron los yihadistas.

Trumbo (2015), de Jay Roach.


Trumbo (2015). EE UU. Género: drama. Duración: minutos. Dirección: Jay Roach. Intérpretes: Bryan Cranston, Diane Lane, Elle Fanning, Helen Mirren. Guión: John McNamara. Música: Theodore Shapiro. Fotografía: Jim Denault.
Un biopic sobre el novelista, guionista y director Dalton Trumbo, perseguido por la ultraderecha estadounidense en los años 50.
[http://www.filmaffinity.com/es/film609114.html]
Crespo, Irene. Bryan Cranston. De la metanfentamina también se sale. “El País” Tentaciones (26-III-2016). Protagoniza Trumbo.
Padura, Leonardo. Trumbo, historia de los días del miedo. “El País” Babelia 1.270 (26-III-2016) 9.
Boyero, C. Genio, dignidad y resistencia. “El País” (29-IV-2016).

Ibarz, Mercè. Ser y parecer un escritor. “El País” (12-V-2016).


Un día perfecto (2015), de Fernando León.
Un día perfecto (2015). España. Género: tragicomedia bélica. Duración: 106 minutos. Dirección: Fernando León. Intérpretes: Benicio del Toro, Tim Robbins, Olga Kurylenko, Melanie Thierry, Fedja Stukan. Guión: sobre la novela de Paula Farias, Dejarse llover. Música: . Fotografía: Álex Catalán. Montaje: Nacho Ruiz Capillas.
Un grupo de cooperantes intenta sacar un cadáver de un pozo imprescindible para la población.
Ruiz Mantilla, Jesús. Fernando León se va a la guerra. “El País” (28-VIII-2015) 23.
Ocaña, Javier. El humor del dolor. “El País” (28-VIII-2015) 23.

Youth (2015), de Paolo Sorrentino.Youth (2015). Dirección: Paolo Sorrentino. Intérpretes: Michael Caine, Rachel Weisz, Jane Fonda, Harvey Keitel.
Belinchón, G. La juventud, la vejez y la muerte en palabras de Michael Caine. “El País” (21-V-2015) 26.
Boyero, C. Brillante y emotivo Sorrentino. “El País” (21-V-2015) 26.